U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist bij de praktijk terecht. Wanneer u uw kind aanmeldt, zal er eerst een screening plaatsvinden. Deze screening is bedoeld om te beoordelen of er geen andere oorzaken voor de problematiek van uw kind aanwezig zijn. Wanneer uit deze screening blijkt dat kinderoefentherapie niet is geïndiceerd, wordt het advies gegeven om alsnog naar uw huisarts te gaan voor verder onderzoek. Wanneer er uit de screening geen bijzonderheden naar voren komen, kan de intake en het (motorisch) onderzoek plaatsvinden.