Wanneer er uit de screening geen bijzonderheden naar voren komen of u komt met een verwijzing van de huisarts of specialist, kan het lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Aan de hand van uw hulpvraag en de gegevens uit het onderzoek wordt, in overleg met u, een behandeldoel en -plan opgesteld. Vervolgens wordt het behandeltraject gestart.