Om een volledig beeld van de totale ontwikkeling van uw kind te krijgen, wordt er eerst een vraaggesprek gehouden. Daarna zal er een motorische test worden afgenomen om de kwantiteit van het motorisch functioneren te kunnen beoordelen. Deze uitslag geeft een indicatie om de huidige motorische ontwikkeling van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten. Daarnaast wordt de kwaliteit van het bewegen beoordeeld aan de hand van motorische observaties. Hierbij wordt er gekeken naar de volgende onderdelen:

– evenwicht
– grove motoriek
– balvaardigheid
– handvaardigheid
– schrijfvaardigheid
– lichaamsschema
– tijd-ruimtelijke oriëntatie

Naast de motorische gegevens wordt er tijdens het onderzoek ook inzicht verkregen in het gedrag en de leerstrategie van uw kind.
Aan de hand van de hulpvraag en alle testuitslagen wordt, in overleg met ouder / verzorger, een behandeldoel en –plan opgesteld waarna het behandeltraject kan starten.