pennen en potloden

WRITIC: kleuters startklaar voor het leren schrijven

In de media is er veel over gezegd en geschreven. Is het nog wel nodig om onze kinderen in deze tijd waarin we leven het schrijven aan te leren?
Jazeker! Want schrijven zorgt onder andere voor activatie van hersengebieden die gebruikt worden bij het lezen. Schrijven en lezen ondersteunen elkaar.

Schrijven blijft van groot belang in het dagelijkse schoolprogramma. Daarom is het belangrijk om te bekijken of de oudste kleuters wel toe zijn aan deze motorische taak.

De WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool in Context) is een evidenced based screeningsinstrument dat in kaart brengt of kleuters van 5 en 6 jaar startklaar zijn om te leren schrijven in groep 3.
Dit gebeurt door het afnemen van een gestandaardiseerde observatie van ongeveer 20 minuten per kind in de klas, gericht op de papier- en pentaken van groep 2.

Wat kunt u verwachten:
– gesprek met de Intern Begeleider / leerkracht over kinderen in een risico-gebied
– afname van de WRITIC per kind in de klas
– korte rapportage per kind met daarin aangegeven de percentielscore, de interpretatie en een advies voor de Intern Begeleider / leerkracht.

Voor meer informatie en een prijsindicatie voor uw school, neemt u contact op met de praktijk.