Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie, waarbij het stimuleren van het motorisch functioneren in dagelijkse activiteiten van kinderen een grote rol speelt.

Kinderen spelen en bewegen de hele dag door. Hierdoor leert een kind en ontwikkelt het zich op diverse vlakken. Denk daarbij aan de ontwikkeling van de taal / cognitie maar ook aan de sociaal / emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Deze drie vlakken zijn niet los te koppelen van elkaar.
Het bewegen zorgt ervoor dat een kind de mogelijkheden van het eigen lichaam ontdekt. Vervolgens leert een kind de mogelijkheden van het lijf in de ruimte kennen, afstanden in te schatten waardoor een kind zich in de ruimte kan bewegen. Hiermee wordt ruimtelijke oriëntatie opgedaan, waardoor het kind zich kan oriënteren op de wereld om zich heen, Dit is belangrijk voor het leren van ruimtelijke begrippen (= taal), inzicht om te leren bouwen en puzzelen (= cognitie).
De sociaal / emotionele ontwikkeling speelt hierbij een grote rol. Door bevestiging krijgt het kind zelfvertrouwen waardoor een kind meer zal gaan exploreren en de wereld om zich heen gaat ontdekken. Dit zorgt wederom voor bewegingservaring. Wanneer een kind onvoldoende ervaring en bevestiging krijgt, kan dit leiden tot onzekerheid of faalangstig gedrag. De omgeving, waaronder ouders, school en vrienden, speelt dus een belangrijke rol in de totale ontwikkeling van het kind.
De oorzaken van problemen in het motorisch functioneren kunnen divers zijn. Vanuit de totale ontwikkeling gezien, kunnen er andere oorzaken aan ten grondslag liggen. Hiervoor is het overleggen / samenwerken met meerdere disciplines soms van belang.
Het is belangrijk dat een kind plezier in bewegen ervaart en mag zijn wie hij / zij is. Dit stimuleert het leren van vaardigheden en het zelfvertrouwen. Door succeservaring wordt de interne motivatie om motorische vaardigheden te leren en te verbeteren vergroot. Hierdoor kan de motorische achterstand verminderen.

Wanneer Kinderoefentherapie?
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en binnen zijn eigen mogelijkheden. Echter wanneer het kind wordt belemmerd of beperkt door een motorisch probleem, kan kinderoefentherapie een uitkomst bieden!

Onderstaande hulpvragen kunnen verbeteren met kinderoefentherapie:
– Het aanleren van zwemmen duurt langer dan gemiddeld.
– Wanneer er angst tijdens bewegen is of een kind vaardigheden uit de weg gaat.
– Bij onhandig, ongecoördineerd bewegen of veel vallen.
– Wanneer het kind veel struikelt of valt maar zichzelf niet goed opvangt.
– Fietsen zonder zijwielen lukt niet.
– Moeite met vangen en gooien van ballen of bang voor de bal.
– Wordt uw kind vaak als laatste gekozen tijdens de gymles of tijdens het buitenspelen.
– Niet kunnen veter strikken.
– Vermijdt uw kind knutsel- en tekenopdrachten.
– Als het schrijven moeite kost of het handschrift onleesbaar is.
– Als schrijven vermoeiend is of er ontstaat schrijfkramp.
– Is uw kind inactief en vermaakt het zichzelf vooral met een beeldscherm.
– Specifieke hulpvragen m.b.t. sport of spel.
– Wanneer uw kind geen plezier in bewegen ervaart.

Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van hulpvragen. Heeft u of uw kind een hulpvraag, of wilt u meer informatie, neem gerust contact met mij op!